Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

1,519 2020-06-29

Kapag nakumpleto gawain ng paglupig,
tao'y papasok sa magandang daigdig.
Buhay sa lupa'y mananatili,
ngunit 'di tulad ngayon.
Ito'y bagong buhay
matapos ang paglupig sa tao,
patunay ng pagpasok sa bagong dako,
na simula ng buhay ng tao
kasama ang Diyos sa mundo.

Maganda't inaasam,
magiging buhay ng tao sa lupa,
'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.
Ito ang resulta
ng anim na libong taong paggawa.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao.

Ang saligan nitong buhay
ay na ang tao'y nadalisay,
nalupig, at nagpapasakop
sa Manlilikha.
Kaya't, ang panlulupig
ang huling yugto ng gawain ng Diyos
bago pumasok ang tao
sa gayon kagandang dako.

Maganda't inaasam,
magiging buhay ng tao sa lupa,
'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.
Ito ang resulta
ng anim na libong taong paggawa.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao.

Pangakong ito'y 'di darating ngayon:
Mararating ng tao kanyang destinasyon
tanging kapag gawain
ng mga huling araw ay natapos;
kapag ang tao ay
lubos nang nalupig,
kapag si Satanas ay nadaig.

Maganda't inaasam,
magiging buhay ng tao sa lupa,
'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.
Ito ang resulta
ng anim na libong taong paggawa.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao.
Ito ang inaasam ng tao,
at pangako ng Diyos sa tao,
sa tao, sa tao, sa tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon