Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Pangako ng Diyos sa Tao sa mga Huling Araw"

1,519 2020-06-29

Kapag nakumpleto gawain ng paglupig,

tao'y papasok sa magandang daigdig.

Buhay sa lupa'y mananatili,

ngunit 'di tulad ngayon.

Ito'y bagong buhay

matapos ang paglupig sa tao,

patunay ng pagpasok sa bagong dako,

na simula ng buhay ng tao

kasama ang Diyos sa mundo.

Maganda't inaasam,

magiging buhay ng tao sa lupa,

'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.

Ito ang resulta

ng anim na libong taong paggawa.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao.

Ang saligan nitong buhay

ay na ang tao'y nadalisay,

nalupig, at nagpapasakop

sa Manlilikha.

Kaya't, ang panlulupig

ang huling yugto ng gawain ng Diyos

bago pumasok ang tao

sa gayon kagandang dako.

Maganda't inaasam,

magiging buhay ng tao sa lupa,

'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.

Ito ang resulta

ng anim na libong taong paggawa.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao.

Pangakong ito'y 'di darating ngayon:

Mararating ng tao kanyang destinasyon

tanging kapag gawain

ng mga huling araw ay natapos;

kapag ang tao ay

lubos nang nalupig,

kapag si Satanas ay nadaig.

Maganda't inaasam,

magiging buhay ng tao sa lupa,

'di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo.

Ito ang resulta

ng anim na libong taong paggawa.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao.

Ito ang inaasam ng tao,

at pangako ng Diyos sa tao,

sa tao, sa tao, sa tao.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon