Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos”

3,272 2020-02-04

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos”

Isang araw, madarama mong ang Maylalang

ay 'di palaisipan,

S'ya ay di itinago,

'di tinakpan ang mukha sa iyo;

S'ya ay 'di naging malayo sa iyo;

Di na S'ya ang 'yong hangad araw at gabi

ngunit 'di maabot ng damdamin mo.

S'yang tunay mong tagapagbantay sa iyong tabi,

buhay mo'y tinustustusan,

at hawak ang 'yong kapalaran.

S'ya'y wala sa malayong abot-tanaw,

at 'di nakatago sa ulap.

S'ya'y sa tabi mo, naghahari sa lahat sa'yo.

Siya ay 'yong lahat at 'yong Nag-iisa.

Ang gayong Diyos ay ginagawa kang sambahin S'ya,

hangaan S'ya, kumapit sa Kanya, yapusin S'ya,

pinangangambahan mong mawala,

ayaw mo nang talikuran at suwayin,

o iwasan at layuan;

S'ya'y nais mo lang kalingain, sundin,

suklian sa lahat N'yang binibigay,

magpasailalim sa Kanyang kaharian.

Ika'y 'di na tumatanggi sa Kanyang gabay,

tustos, kalinga, at kanlong;

ika'y 'di na sumasalungat

sa Kanyang paghahari at panukala.

Tanging nais mo'y sundin S'ya,

makasama S'ya;

tanggapin S'ya na iyong nag-iisang buhay,

nag-iisang Panginoon at Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon