Menu

Susunod

Tagalog Christian Song | “Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian”

10,065 2020-02-21

Tagalog Christian Song | “Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian

I

Nang sa mundo ng tao dumating si Jesus,

dinala N'ya panahon ng Biyaya,

tinapos Panahon ng Kautusan.

Muli Diyos naging tao sa mga huling araw.

Dinala N'ya Panahon ng Kaharian,

tinapos Panahon ng Biyaya.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

II

Para iligtas ang tao mula

sa masamang impluwensya ni Satanas,

hindi sapat maging handog sa sala si Jesus.

Kailangang mas dakilang gawain ang gawin ng Diyos

para maalis ang disposisyon ng tao

na nabahiran ni Satanas.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

III

Matapos patawarin ang tao sa kanyang mga sala,

bumalik ang Diyos sa katawang-tao

para akayin ang tao sa isang bagong panahon,

isang panahon ng pagkastigo't paghatol,

tao ay itinataas sa isang mas mataas na antas.

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

IV

Lahat na nagpapasakop sa kapamahalaan N'ya

aani ng mas mataas

na katotohana't mas malaking pagpapala.

O mabubuhay sila sa liwanag!

At matatamo daan, katotohana't buhay!

Gumawa sa gitna ng tao si Jesus

para sangkatauha'y tubusin,

inialay na handog sa sala ng tao ang Sarili.

Pero masamang disposisyon ng tao'y nananatili.

Lahat ng tumatangap

sa ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos

aakayin sa Panahon ng Kaharian

at tatanggap ng Kanyang gabay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon