Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Sugat na Hindi Gumagaling"

1,342 2022-01-03

Ikinukuwento ng bidyo na ito ang istorya ng isang 61 taong gulang na Kristiyano na inusig ng mga pulis dahil sa paniniwala sa Diyos. Sa pag-aresto sa kanya, isang opisyal ang pumilipit nang malakas sa daliri niya dahilan para mabali ang buto. Para makakuha ng impormasyon tungkol sa iglesia, tuluy-tuloy siyang isinailalim sa lahat ng uri ng brutal na pagpapahirap: Pinilit siyang mag-split gamit ang kanyang mga binti, paulit-ulit na gumamit ng chopsticks at mga ballpen para ipitin ang kanyang mga daliri, pinatayo siya sa yelo nang nakayapak, pinalo ang kanyang mga paa gamit ang sanga, at pinuwersa siyang tumayo buong gabi nang hindi natutulog. Umabot sa hangganan ang kanyang pagtitiis dahil sa patuloy na pagpapahirap at nag-iwan ang mga ito sa kanya ng mga malalalang pinsala. Sa gitna ng kanyang paghihirap at kawalan ng pag-asa, papaano siya pinatnubayan ng Diyos upang mapangibabawan niya ang kanyang laman at mapagtagumpayan si Satanas? Panoorin ang Isang Sugat na Hindi Gumagaling upang malaman.

Mag-iwan ng Tugon