Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pakikitungo sa mga Lider nang Naaayon sa Prinsipyo"

1,564 2022-02-13

Nang matuklasan ng pangunahing tauhan na ang lider na si Sister Wang ay hindi gumagawa ng praktikal na gawain at ito ay may masamang epekto sa gawain ng iglesia, gusto niyang banggitin ito sa kanya, pero natakot siyang mapasama ang loob nito at mapaalis siya sa tungkulin dahil dito. Matapos mabasa ang mga salita ng Diyos, natukoy niya ang katiwalian sa kanyang kalooban at naunawaan kung paano niya dapat pakitunguhan ang mga lider at manggagawa. Pagkatapos ay sumulat siya kay Sister Wang at ipinaliwanag ang problema, at hindi tinanggap ni Sister Wang ang kanyang puna. Ano ang pinagpasyahan niyang gawain sa puntong ito? Itinikom ba niya ang kanyang bibig, o nanindigan siya at nagsalita? Ano ang mga prinsipyong natutunan niya sa karanasang ito? Alamin sa Pakikitungo sa mga Lider nang Naaayon sa Prinsipyo.

Mag-iwan ng Tugon