Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero"

3,163 2020-08-06

Tagalog Christian Testimony Video | "Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero"

Si Li Zhong, ang asawa niya, at dalawa nilang anak ay mga Kristiyano. Nang malaman niyang tinanggap na ng asawa niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para tutulan ang pananampalataya nito sa Makapangyarihang Diyos. Tumanggi siyang tingnan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, sa paniniwala dahil sa sarili niyang mga pagkaunawa at haka-haka na hangga't kumakapit siya sa ngalan ng Panginoong Jesus, dadalhin siya sa kaharian ng langit pagdating ng Panginoon. Gumamit siya ng maliliit na pangganyak para mapasama ang kanyang mga anak sa kanyang kampanya para pigilan ang asawa niya sa pagdalo sa mga pagtitipon. Pagkatapos, dahil sa isang hindi inaasahang pagkakataon isang araw, palihim niyang tiningnan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Niyanig siya nito hanggang sa kaibuturan niya. Magtagumpay kaya si Li Zhong sa kanyang plano na hadlangan ang landas ng kanyang asawa? Anong klaseng pagbabago ang daranasin niya? Malalaman mo sa Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero.

Inirerekomenda:

2020 Short Personal Testimony in Tagalog

Mag-iwan ng Tugon