Menu

Abraham

Ang Pangako ng Diyos kay Abraham

Genesis 22:16–18 Sa Aking Sarili ay sumumpa Ako, anang Jehova, sapagka’t ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa Akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak: Na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at...

Inutusan ng Diyos si Abraham na Ialay si Isaac

Ang Gawain ng Pamamahala ng Diyos at Pagliligtas sa Sangkatauhan ay Nagsisimula sa Pagsasakripisyo ni Abraham kay Isaac Dahil nabigyan ng isang anak na lalaki si Abraham, ang mga salitang sinabi ng...

Ipinangako ng Diyos na Bibigyan Niya ng Anak na Lalaki si Abraham

1. Ipinangako ng Diyos na Bibigyan Niya ng Anak na Lalaki si Abraham Genesis 17:15–17 At sinabi ng Diyos kay Abraham, Tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kaniyang panga...