Menu

Mga Kalamidad sa Bibliya—Natutupad ang Mga Propesiya sa Aklat ng Pahayag

Paano Makamit ang Pangangalaga ng Diyos sa Malalaking Sakuna

Kamakailan lamang, ang Pilipinas ay nakaranas ng patuloy na mga sakuna. Noong Hulyo, tumama ang isang 6.6 magnitude na lindol sa ilang 16 na kilometro timog-kanluran ng Calatagan, Batangas. Ang nag-aa...

Dumating na ang Pandemya sa Atin: Paano Makakamit ang Awa at Proteksyon ng Diyos

Sunod-sunod na nagaganap ang mga sakuna. Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Paano tayo dapat magsisi sa Diyos upang makamit ang Kanyang proteksyon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Dumating na ang Mga Araw ni Noe. Paano Natin Babatiin ang Panginoon?

Lumitaw na ang mga palatandaan ng mga araw ni Noe na ipinropesiya sa Biblia. Paano natin hahanapin ang pagpapakita ng Diyos at salubungin ang Panginoon? Basahin ang artikulong ito upang malaman....

Naganap Na ang Mga Kalamidad na Propesiya sa Bibliya: Paano Hahanapin ang Kalooban ng Diyos

Sa mga nagdaang panahon, ang mga sakuna tulad ng lindol, pagbaha, mga pulutong ng mga balang, sunog, epidemya, at mga taggutom ay patuloy na lumalaganap, at ang saklaw ng pagkalat na ito ay lalong mas...

Dumating na ang mga Araw ni Noe: Paano Tayo Makakasakay sa Arka ng mga Huling Araw?

Sa panahon ngayon, ang mga tao sa mundo ay tiwali at masama tulad ng mga tao noong panahon ni Noe, at iniiwasan nilang lahat ang Diyos. Minsang sinabi ng Panginoong Jesus, “At kung paano ang mga araw ...

Nasaan ang Diyos? Paano Natin Mahahanap ang Pagpapakita ng Diyos sa Malalaking Sakuna?

Nasaan ang Diyos? Paano natin mahahanap ang pagpapakita ng Diyos at masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon sa malalaking sakuna? Basahin ngayon upang makuha ang mga sagot....

"Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na" | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled

Dumating na ang mga araw ni Noe at nagsimula na ang malalaking sakuna sa mga huling araw. kung gusto ninyong matamo ang proteksyon ng Diyos kasama ang inyong pamilya sa panahon ng mga sakuna, i-click ...