Mag-subscribe

Menu

Nilikha ng Diyos

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89 Sa Ilalim ng Awtoridad ng Maylalang, Perpekto ang Lahat ng mga Bagay Ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87 Sa Panglimang Araw, Itinanghal ng Iba’t-iba at Magkakaibang Anyo ng Buhay ang Awtoridad ng Lumikha sa Iba’t-ibang ...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86

Pang Araw-araw na Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86 Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Dumating habang Muling Ipinatupad ...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84

Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinaka-pangunahing Kaligtasan ng Sangkatauhan ay Nagpapakita “At sinab...

Ang Salita ng Diyos Ngayong Araw | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83

Gumagamit ang Diyos ng mga Salita para Lumikha ng Lahat ng mga Bagay (Genesis 1:3–5) At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at ini...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84

Sa Ikalawang Araw, Isinasaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginagawa ang mga Kalawakan, at Isang Puwang para sa Pinaka-pangunahing Kaligtasan ng Sangkatauhan ay Nagpapakita “At sinab...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw na Buhay Ang unang pangungusap sa Genesis 1:9–1...

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88

Araw-araw na mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88 Sa Pang-anim na Araw, Nagsalita ang Maylalang, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumitaw...

Gumawa ang Diyos ng mga Kasuotang Balat para kina Adan at Eba

Genesis 3:20–21 At tinawag na Eba ng lalake ang kaniyang asawa, sapagka’t siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Diyos na si Jehova si Adan at ang kaniyang asawa ng mga kasuutang...

Nilikha ng Diyos si Eba

Genesis 2:18–20 At sinabi ng Diyos na si Jehova, Hindi mabuti na ang lalake ay mag-isa; siya’y ilalalang Ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Diyos na si Jehova sa lupa ang lahat ng hayop sa para...

Ang Utos ng Diyos kay Adan

Genesis 2:15–17 At kinuha ng Diyos na si Jehova ang lalake at inilagay sa halamanan ng Eden, upang kaniyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Diyos na si Jehova sa lalake, na sinabi, Sa lahat ng punon...

Sa Pang-anim na Araw, Nagsalita ang Lumikha, at ang Bawat Uri ng Buhay na Nilalang sa Kanyang Isipan ay Lumitaw nang Isa-isa

Hindi mamamalayan na nagpatuloy ang paggawa ng Lumikha sa lahat ng bagay nang limang araw, kasunod agad na sinalubong ng Lumikha ang pang-anim na araw ng Kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Isa na nam...

Sa Panglimang Araw, Itinanghal ng Iba-iba at Sari-saring Anyo ng Buhay ang Awtoridad ng Lumikha sa Magkakaibang Paraan

Sinasabi ng Kasulatan, “At sinabi ng Diyos, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At ni...

Sa Pang-apat na Araw, ang mga Panahon, mga Araw, at mga Taon ng Sangkatauhan ay Sumapit Nang Muling Gamitin ng Diyos ang Kanyang Awtoridad

Ginamit ng Lumikha ang Kanyang mga salita para tuparin ang Kanyang plano, at sa paraang ito, pinalipas Niya ang unang tatlong araw ng Kanyang plano. Sa loob ng tatlong araw na ito, ang Diyos ay hindi ...

Sa Pangatlong Araw, Nagbigay ng Buhay sa Lupa at sa mga Karagatan ang mga Salita ng Diyos, at Nagdulot ang Awtoridad ng Diyos sa Mundo ng Nag-uumapaw sa Sigla

Susunod, basahin natin ang unang pangungusap sa Genesis 1:9–11: “At sinabi ng Diyos, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan.” Ano ang mga pagbabagong naganap...

Sa Ikalawang Araw, Isinaayos ng Awtoridad ng Diyos ang mga Katubigan, at Ginawa ang Kalawakan, at Lumitaw ang Isang Puwang para sa Pinakapayak na Pagpapatuloy ng Pamumuhay ng Tao

Basahin natin ang ikalawang talata ng Biblia: “At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwala...

Sa Unang Araw, ang Araw at Gabi ng Sangkatauhan ay Isinilang at Itinatag, Salamat sa Awtoridad ng Diyos

Tingnan natin ang unang talata: “At sinabi ng Diyos, Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawa...