Basahin ang mga salita ng Diyos

Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ni Bong, Pilipinas Mabilis na Pag-navigate Gusto Kong Maging Mayaman Isang Buhay ng Pagsasakripisyo sa Kalusugan para sa Pera Naririnig Ko ang Pagtawag ng Diyos Inakay Ako ng mga Salita … Iba pa Mga Pagpapala ng Diyos: Hindi na Alipin ng Pera, Tunay na Ako’y Pinalaya

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ni Xiang Yang Isang araw, nagbasa ako ng pabula. Mayroong isang magsasakang umasang hindi maaapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang kanyang trigo habang tumutubo ito, at sa halip ay … Iba pa Ang Paghihirap ay Biyaya ng Diyos

Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham

Ang mga Pagpapala ng Diyos

Gen 17:4-6 Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang … Iba pa Ang mga Pagpapala ng Diyos

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

Kung ang isang taong nananalig sa Diyos ay nagkamit ng kadalisayan, nagbago sa kanyang disposisyon sa buhay, nakilala ang Diyos at naging kaisa ng Diyos sa isipan, ibig sabihin ay … Iba pa Mga Pangako at Pagpapala ng Diyos sa mga Mananagumpay

grape,bersikulo sa bibliya,mga Biyaya ng Diyos

Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa mga Biyaya

Ang bawat tao’y naghahangad para sa mga biyaya ng Diyos, ngunit ano ang tunay na biyaya mula sa Diyos? Anong uri ng mga tao ang pinagpapala ng Diyos? Paano natin … Iba pa Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa mga Biyaya

Pagbalik sa Buhay Ang Patotoo ng isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae na Nabuhay Muli

Patotoo ng Pananampalataya: Ang Patotoo ng isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae na Nabuhay Muli

Ang anim-na-taong gulang na apo ng may-akda ay biglang dinapuan ng encephalitis. Matapos ipasok sa ospital at mabigyan ng lunas sa loob ng 13 araw, nagbigay ng abiso ang doctor … Iba pa Patotoo ng Pananampalataya: Ang Patotoo ng isang Anim-na-Taong Gulang na Batang Babae na Nabuhay Muli

Pagpalain ng Diyos ang Tao Pagkatapos ng mga Kapighatian

Pagpalain ng Diyos ang Tao Pagkatapos ng mga Kapighatian

Juan 16:33 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; … Iba pa Pagpalain ng Diyos ang Tao Pagkatapos ng mga Kapighatian

Nanalangin si Job sa Diyos sa mga pagsubok

Tagalog Preaching: Mga Pagsubok—Isa Pang Uri ng Pagpapala Mula sa Diyos

Ni Jiangjing Bilang mga Kristiyano, wala sa atin ang hindi nakakakilala sa mga pagsubok. Sinasabi sa Biblia, “At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila’y dadalisayin ko na … Iba pa Tagalog Preaching: Mga Pagsubok—Isa Pang Uri ng Pagpapala Mula sa Diyos

Abraham na isakripisyo si Isaak

Mga Kwento sa Bibliya: Ang Karunungang Natamo Ko Mula sa Nakamit ng Diyos Kay Abraham

May isang kwento sa Biblia: Pinangako ng Diyos na bibigyan Niya ng anak na lalake si Abraham kapag isandaang taong gulang na ‘yon. Kahit inakala ni Abraham na imposible ‘yon, … Iba pa Mga Kwento sa Bibliya: Ang Karunungang Natamo Ko Mula sa Nakamit ng Diyos Kay Abraham

Solomon at Job

Bakit ang Dalawang Mayamang Tao sa Biblia, sina Solomon at Job, ay Magkaiba ang Kinahinatnan?

Gawa ni Huanle Ngayon, gusto kong ibahagi sa lahat ang kaliwanagan na nakuha ko mula sa mga kwento ng dalawang mayayamang tao sa Lumang Tipan—sina Solomon at Job. Silang dalawa, … Iba pa Bakit ang Dalawang Mayamang Tao sa Biblia, sina Solomon at Job, ay Magkaiba ang Kinahinatnan?