Menu

Susunod

Tagalog Christian Skit | "Pagtitipon sa isang Kamalig"

6,622 2019-07-21

Sa kasalukuyan, ang pagpapahirap ng ateistang gobyerno ng CCP sa mga Kristiyano ay tumitindi araw-araw. Ang mga mananampalataya ay nahaharap sa mga pagbabawal na isagawa ang kanilang pananalig sa lahat ng oras; ni hindi sila makahanap ng lugar para makapagtipon nang payapa. Dahil wala nang pagpipilian, sa kamalig na lamang ni Liu Xiumin ginanap ang pagtitipon nila ng kanyang mga kapatid. Ngunit habang sila'y nagtitipon-tipon, isa isang dumarating ang mga pinuno ng nayon upang tumingin sa paligid, gumagawa ng kung ano- anong dahilan at dinala pa ang kapulisan ng CCP....Matagumpay kayang makapagtitipon sina Liu Xiumin at ang kanyang mga kapatid? Mabibisto kaya sila? Maaaresto kaya sila? Sa maikling dula na ito na pinamagatang Pagtitipon sa isang Kamalig, ihahayag sa inyo kung paano naipagpapatuloy ng mga Kristiyano sa China ang kanilang pananampalataya sa ilalim ng pagpapahirap ng gobyerno ng CCP.

Mag-iwan ng Tugon