Menu

Susunod

Tagalog Christian Skit | "Alam N'yo Ba ang Tungkol sa Kidlat ng Silangan?"

9,597 2021-02-07

Dumarami ang mga sakuna at naisakatuparan na ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon, pero hindi pa rin sinasalubong ng relihiyosong mundo ang Panginoon. Tanging ang Kidlat ng Silangan lamang ang nagpapatotoo na ang Panginoong Jesus ay nagbalik bilang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao. Maraming mga kapatid sa Panginoon ang naguguluhan: Talaga bang ang Kidlat ng Silangan ang pagpapakita't gawain ng Diyos? Ito mismo ang tanong na pinagtatalunan ni Cheng Xiangming at ng kanyang pamilya sa kanilang pagbabahagi. Masasalubong kaya nila ang Panginoon sa huli? Para malaman, panoorin ang Alam N'yo Ba ang Tungkol sa Kidlat ng Silangan?

Mag-iwan ng Tugon