Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

3,910 2020-06-24

Tagalog Christian Song With Lyrics | Lulupigin ng Diyos ang mga Tao sa Lahat ng Bansa

Sa panahon ng paglikha,

Diyos ay nagpasiya

na magwawakas gawain Niya sa lupa

sa huling panahon, at kasabay niyon

sa kalawakan gawa Niya'y makikita.

Kikilalanin ng mga tao Kanyang nagawa,

at sa harap ng "hukuman,"

Kanyang mga gawa'y patutunayan, tatanggapin

ng lahat ng tao sa lupa na susuko.

Lahat ng tao Kanyang lulupigin,

ang hayop, paaamuin.

Ang pulang dragon, gaya ng mga tao,

susuko sa Diyos sa pagkatalo.

Kaaway Niya sa lupa'y lulupigin,

kaaway Niya sa langit tatalunin.

Plano Niya 'to, plano Niya 'to

at himala ng Kanyang gawain.

At isang proyekto ang Kanyang sisimulan

na 'di pa naisagawa kailanman.

Ihahayag Niya Kanyang mga gawa

paisa-isa, paisa-isa,

upang Kanyang karunungan at pagka 'di maarok

kilalanin at mapatunayan sa buong lipunan.

Lahat ng tao Kanyang lulupigin,

ang hayop, paaamuin.

Ang pulang dragon, gaya ng mga tao,

susuko sa Diyos sa pagkatalo.

Kaaway Niya sa lupa'y lulupigin,

kaaway Niya sa langit tatalunin.

Plano Niya 'to, plano Niya 'to

at himala ng Kanyang gawain.

Kikilalanin ng lahat mga gawa Niya.

Ito ang sandaling Siya'y lul'walhatiin sa lupa.

Ito ang sandaling Siya'y makikita ng tao.

Ito ang sandaling Siya'y hindi na nakatago.

'Di pa sukdulan gawa Niya.

Ito'y sumusulong pa.

Darating ang sandaling 'to'y nasa tugatog na.

'Yon ang sandaling gawai'y kukumpletuhin Niya.

'Yon ang sandaling matatapos iyon.

Lahat ng tao Kanyang lulupigin,

ang hayop, paaamuin.

Ang pulang dragon, gaya ng mga tao,

susuko sa Diyos sa pagkatalo.

Lahat ng tao Kanyang lulupigin,

ang hayop, paaamuin.

Ang pulang dragon, gaya ng mga tao,

susuko sa Diyos sa pagkatalo.

Kaaway Niya sa lupa'y lulupigin,

kaaway Niya sa langit tatalunin.

Plano Niya 'to, plano Niya 'to

at himala ng Kanyang gawain.

Plano Niya 'to, plano Niya 'to

at himala ng Kanyang gawain.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon