Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay"

2,365 2020-01-05

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay"

I

Ang gawaing panlulupig ng Diyos sa inyo,

ay gayong dakilang kaligtasan.

Bawa't isa sa inyo ay puno ng kasalanan at kahalayan.

Ngayon nakikita ninyo ang Diyos nang harapan.

Siya'y nagkakastigo't humahatol.

Nakukuha ninyo ang Kanyang dakilang kaligtasan.

Natatanggap ninyo pinakadakila Niyang pag-ibig.

Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig.

Hinahatulan Niya ang inyong mga kasalanan.

Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili.

Kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo.

Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig.

Hinahatulan Niya ang inyong mga kasalanan.

Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili.

Kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo.

II

'Di nais ng Diyos na wasakin ang sangkatauhan

na ginawa ng Kanyang sariling mga kamay.

Ginagawa Niya ang makakaya Niya upang magligtas.

Kasama ninyo Siya'y gumagawa't nagsasalita.

Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig.

Hinahatulan Niya ang inyong mga kasalanan.

Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili.

Kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo.

'Di naman talaga kayo kinamumuhian ng Diyos.

Ang Kanyang pag-ibig ay talagang pinaka-totoo.

Siya'y humahatol sapagkat ang tao'y sumusuway.

Ito ang tanging paraan upang magligtas.

Sapagkat hindi ninyo alam paano mabuhay,

at kayo'y nabubuhay sa gayong lugar,

madumi't puno ng kasalanan.

Kailangan N'yang humatol upang maligtas kayo.

III

'Di nais ng Diyos na kayo'y bumagsak nang mas mababa,

ni mabuhay sa maduming lupaing 'to,

niyapakan ni Satanas o bumabagsak sa impyerno.

Ang paglupig ng Diyos ay upang iligtas lang ang tao.

Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig.

Hinahatulan Niya ang inyong mga kasalanan.

Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili.

Kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo.

Lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa Kanyang pag-ibig.

Hinahatulan Niya ang inyong mga kasalanan.

Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili.

Kaya ang inyong kaligtasan ay natatamo.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon