Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Mas Angkop sa Gawain ng Pagliligtas

20,544 2021-06-24

I

Nagkatawang-taong Diyos ngayo'y ang Diyos

na humahatol sa sangkatauhan sa mga huling araw.

Dahil ito'y tiwaling tao ng laman,

'di espiritu ni Satanas na direktang hinahatulan,

gawaing paghatol ay tinutupad sa tao,

'di sa mundong espirituwal.

Kung Espiritu ng Diyos gumawa nito,

paghatol ay 'di magiging kumpleto.

Ito'y mahirap matanggap ng tao,

dahil tao'y 'di nakakakita sa Espiritu nang harapan.

Kaya'ng epekto'y 'di magiging mabilis,

at ito'y mas mahirap para sa tao'ng

makita nang mas malinaw ang disposisyon ng Diyos.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

II

Kung nagkatawang-taong Diyos humahatol sa sangkatauhan,

sa gayon lang matatalo si Satanas.

Kahit Siya'y may pagkataong normal,

makakahatol Siya sa kasamaan ng tao.

Nagpapakitang Siya'y banal at naiiba.

Diyos lang ang makakahatol sa tao,

dahil nasa Kanya'ng katotohana't katuwiran.

Yaong wala nitoʼy ʼdi akmang hatulan ang iba.

Sa paghatol sa pagkaunawa ng tao, pagtutol,

ibinubunyag Niya'ng pagsuway nila.

Mga epekto ng gawain Niya sa katawang-tao

ay mas malinaw sa gawain ng Espiritu.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

Nagkatawang-taong Diyos ay makikita, tao'y malulupig.

III

Tao'y lumalaban saka sumusunod, umuusig saka

tumatanggap, may pagkaunawa saka kaalaman,

may pagtanggi saka pagmamahal.

Ito'y epekto ng gawain ng nagkatawang-taong Diyos.

Tao'y nailigtas sa pagtanggap sa paghatol Niya't

dahan-dahan niyang nakikilala Siya sa mga salita Niya't

nalulupig habang tinututulan Siya.

At tao'y tumatanggap ng panustos ng buhay

habang tinatanggap Kanyang pagkastigo.

Lahat ng ʼtoʼy gawain ng nagkatawang-taong Diyos.

'Di 'to gawa ng Diyos bilang Espiritu.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

Sa paggawa ng gawain ng paghatol

sa katiwalian ng laman ng tao,

walang mas karapat-dapat, kwalipikado

kaysa sa nagkatawang-taong Diyos.

Ito'y ang nagkatawang-taong Diyos, 'di Espiritu Niya,

na nagsasagawa ng paghatol sa sangkatauhan.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon