Menu

Susunod

Tagalog Christian Music Video | "Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay"

32,838 2021-04-27

Diyos kumakapit 'di sa luma,

ni tumatahak sa dating daan;

walang pagbabawal sa gawain at salita Niya.

Sa Diyos, lahat ay libre,

malaya, walang paghihigpit.

At dala Niya sa tao'y kasarinlan at kalayaan.

Siya ang buhay na Diyos,

totoong umiiral.

'Di laruan, 'di idolo, Siya ay iba dito.

Siya'y buhay at masigla,

salita't gawain Niya

dala'y buhay at liwanag,

kalayaan sa sangkatauhan.

Hawak Niya'ng katotohanan,

ang buhay, at ang daan,

sa salita't gawain Niya Siya'y 'di napipigilan.

Hawak Niya'ng katotohanan,

ang buhay, at ang daan,

sa salita't gawain Niya Siya'y 'di napipigilan.

Anumang sabi nila o pagkaintindi sa gawain Niya,

isasagawa pa rin Niya'ng gawain,

walang pasubali.

'Di Siya nababahala

sa pagkaunawa't pag-akusa ng tao.

Matinding pagtutol nila'y 'di makakapigil sa Kanya.

Walang katwiran ng tao,

imahinasyon, kaalaman, o moralidad

maaaring panukat o pangtukoy

sa gawain ng Diyos.

Walang nilalang na makakasira, makakaabala,

walang makakagambala sa Kanyang ginagawa.

Walang sinumang nagbabawal

sa Kanyang ginagawa,

at ito'y 'di mapipigil ng anuman o sinuman.

Walang salungat na puwersang gugulo sa anuman.

Sa bagong gawain Niya,

Siya'y laging waging Hari.

Puwersa ng kaaway at heresiya ng tao,

lahat ay niyurakan sa ilalam ng tuntungan Niya.

Alinmang bagong yugto

ng gawaing Kanyang ginagawa,

'to'y dapat malinang at mapalawak sa tao,

isagawa nang walang hadlang

sa buong sansinukob

hanggang Kanyang dakilang gawain ay ganap.

'To'y pagkamakapangyarihan sa lahat,

dunong at lakas ng Diyos.

Walang pagbabawal sa Makapangyarihang Diyos.

Gawain Niya'y may prinsipyo,

nguni't walang pagbabawal,

dahil Diyos Mismo ang katotohanan,

ang buhay, at ang daan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon