Menu

Susunod

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video)

43,671 2019-10-15

Tagalog Christian Praise Song | "Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan" (Music Video)

I

O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo.

Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian

araw at gabi.

Kayraming pagsubok at sakit,

kayraming mga paghihirap.

Malimit ako ay umiyak at ramdam puso'y nasugatan,

at maraming ulit nahulog sa bitag ni Satanas.

Nguni't 'di Mo ako iniwan kailanman.

Inakay Mo 'ko sa maraming hirap.

Iningatan sa maraming panganib.

Ngayo'y batid ko na iniibig Mo ako.

II

O Diyos! Inakay mo ako sa isang bagong buhay.

Lasap Iyong mga salita,

naunawaan ko Iyong kalooban.

Salita mo'y humatol at kumastigo,

at nilinis aking katiwalian.

Sa pagsubok, natutunan kong sundin Ka.

Sa salita ng Diyos ako'y lumago,

Diyos aking nakilala.

Tungkuli'y gagawin bilang patunay

at pagluwalhati sa Iyo.

Iibigin Kita magpakailanman.

Pagpalain man o isumpa,

magsasaya ako sa habag Mo.

Iibigin kang tunay, 'di Ka hahayaang maghintay.

Ibibigay sa'Yo dalisay na pag-ibig,

tamasahin aking pag-ibig.

Ibibigay lahat ng aking pag-ibig,

hahayaan Kang kamtin aking pag-ibig.

Iibigin Ka habang panahon,

nais ko ay masiyahan Ka.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon