Menu

Susunod

Tagalog Christian Music | "Ang Paghatol ng Diyos ay Nagpapakita ng Kanyang Katuwiran at Kabanalan"

18,298 2021-11-10

Ang sinasabi ng Diyos ngayo'y

upang maghatol sa sala't pagiging 'di tuwid ng tao,

sumpain ang paghihimagsik nila,

at kastiguhin panlilinlang at kabuktutan nila.

Kung ang sinasabi't ginagawa'y

'di hanay sa kalooban Niya, sila'y hahatulan.

Hahatulan Niya'ng pagsuway bilang kasalanan.

'To'y gawaing nagpapakita ng kabanalan Niya.

Nagsasalita'ng Diyos sa prinsipyo ng paghatol.

Sa pagsumpa sa paghihimagsik,

pagbubunyag sa kapangitan nila't

sa paghatol sa 'di pagiging tuwid nila,

pinapakita Niya'ng disposisyon Niyang tuwid.

Ibig sabihin ng kabanalan Niya'y Siya'y matuwid.

Gawain Niyang paghusga't pagsakop

ayon sa tiwali niyong disposisyon.

Tanging praktikal na gawaing 'to

'pinapakita nang malinaw kabanalan Niya.

Dahil sa paghatol na 'to, nagawa mong

makita 'to: Diyos ay matuwid at banal.

Siya'y banal at matuwid—

kaya't nahatulan ka Niya

at dinala'ng poot Niya sa'yo,

at dinala'ng poot Niya sa'yo.

Maihahayag Niya'ng katuwiran Niya

'pag nakikita pa'no ang tao'y naghihimagsik,

maihahayag Niya'ng kabanalan Niya

'pag nakikita'ng karumihan sa tao.

Sapat na 'yon upang ipakitang Siya'y banal na Diyos,

na walang kaunting bahid ng dungis,

na Siya'y Diyos mismo na banal,

ngunit namumuhay rin sa maruming lupain.

Kung Siya'y regular na taong dinudungisan

ang sarili kasama'ng iba;

kung 'di Siya matuwid

o wala ni isang elemento ng kabanalan,

'di Siya kwalipikadong manghusga

sa pagiging 'di tuwid ng tao,

ni kwalipikadong manghusga sa lahat ng tao.

Papa'nong ang isang taong napakarumi

nakakahatol sa taong kasing-dumi nila?

Dahil sa paghatol na 'to, nagawa mong

makita 'to: Diyos ay matuwid at banal.

Siya'y banal at matuwid—

kaya't nahatulan ka Niya

at dinala'ng poot Niya sa'yo,

at dinala'ng poot Niya sa'yo.

Ang nag-iisang may karapatang manghusga ng tao'y

ang banal na Diyos.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon