Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | "Ang Pag-Uusap" | God Is My Strength

10,829 2021-07-03

Inanyayahan ng CCP ang isang pastor ng Three-Self Church para subukang i-brainwash at kumbinsihin ang isang Kristiyano. Nagpasimula ang Kristiyano at ang pastor ng isang masidhing debate bilang tugon sa mga palagay na sinabi ng pastor ng Three-Self. Paano lalabanan ng Kristiyanong ito ang pastor? Bakit mabibigo ang pagtatangkang ito ng CCP na mag-brainwashi at mangumbinsi?

Ang ilang materyal sa video na ito ay galing sa:

FG LUT(https://filtergrade.com/free-cinematic-luts-video-editing/ ) By Filtergrade/CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ )

Mag-iwan ng Tugon