Menu

Susunod

"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" | Revealing the Truth of the CCP's Brainwashing of Christians

14,458 2018-12-26

"Ang Mga Kasinungalingan ng Komunismo" | Revealing the Truth of the CCP's Brainwashing of Christians

Mga Kasinungalingan ng Komunismo, isang pelikulang Kristiyano, ay isang tumpak na paglalarawan sa brainwashing na ginagamit ng gobyernong CCP laban sa mga Kristiyano. Matapos arestuhin si Zhang Mingdao at pito pang Kristiyano, gumamit ang CCP police ng malupit at walang-awang pagpapahirap sa kanila. Umasa sila sa Diyos at matatag na tumayong saksi. Sa pagtatangkang pilitin silang pumirma sa isang kumpisal para ipagkanulo ang Diyos, naghalinhinan ang mga opisyal ng CCP, isang propesor mula sa Academy of Social Sciences, mga nagtuturo sa police academy, isang psychologist, at mga pastor: Itinuro nila ang ateismo, materyalismo, siyensya, tradisyonal na kulturang Chinese, at lahat ng klase ng tsismis at kasinungalingan para i-brainwash ang walong Kristiyano. Sa digmaang ito na walang mga sandata, umasa sa Diyos si Zhang Mingdao at ang iba pa at ginamit ang katotohanan sa isang matinding digmaan laban sa gobyernong CCP…. Sa huli, nalupig ng katotohanan ang mga kasinungalingan, at nadaig ng katarungan ang kasamaan.

Mag-iwan ng Tugon