Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay | “Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan”

PanimulaClip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay | “Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan

Paano dalisayin at iligtas ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang tao? Paano tayo sasailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos upang makamit natin ang katotohanan, ang buhay, at maging karapat-dapat sa kaligtasan at pumasok sa kaharian ng langit? Sasabihin ng video na ito sa iyo ang mga sagot, at ituturo ka patungo sa landas na papasok sa kaharian ng langit.

I-expand