Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalanging Tunay"

4,158 2019-03-26

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalanging Tunay"

Ang dalanging tunay ay mula sa puso.

Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos.

Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya,

at tila Siya ay kaharap mo.

Ibig sabihin nito'y marami kang masasabi sa Diyos,

puso mo'y umaalab na parang araw,

ika'y napupukaw ng kariktan ng Diyos,

ang mga nakakarinig ay naluluguran.

Ang dalanging tunay ay magdadala ng kapayapaa't kagalakan,

ang pagmamahal sa Diyos ay palakas ng palakas,

ang halaga ng pag-ibig na iyon ay madarama;

at lahat ito'y magiging patunay na dalangin mo'y tunay.

Ang dalanging tunay ay walang pormalidad

at di lang pagbibigkas.

Ito ay hindi panggagaya ng iba.

Sambitin mo ang nasa iyong puso at nang pukawin ka ng Diyos.

Upang maging mabisa ang mga dalangin mo,

salita ng Diyos ay dapat mong basahin.

Makikita lamang ang kaliwanagan

kung salita Niya'y batayan ng dalangin.

Dalanging tunay ay napapakita ng pusong

nagnanais ng nais ng Diyos,

kagustuhang ito'y mangyari, at pagkamuhi sa mga ayaw Niya.

At batay sa alam mo,

malinaw lahat ang katotohanang sinasabi ng Diyos,

may matibay na pananampalataya

at paraan upang ito’y isabuhay.

Ito lamang ang dalanging tunay.

Oo, ito lamang ang dalanging tunay.

Ang dalanging tunay ay magdadala ng kapayapaa't kagalakan,

ang pagmamahal sa Diyos ay palakas ng palakas,

ang halaga ng pag-ibig na iyon ay madarama;

at lahat ito'y magiging patunay na dalangin mo'y tunay.

Oo, ang mga dalangin mo ay tunay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon