Menu

Susunod

Tagalog Christian Stage Play 2021 | "Isang Pamilyang nasa Bingit"

5,324 2021-03-12

Inaresto si Su Xiangchen nang siya’y nasa isang pagtitipon. Nang malaman ito ng kanyang asawa na si Chen Jianwei, na isang miyembro ng sandatahang lakas, ini-report niya ito sa kanyang boss. Tinakot siya ng kanyang boss at inutusang pilitin si Su Xiangchen na isuko ang kanyang pananampalataya, kung hindi ay madadamay siya at patatalsikin mula sa Partido Komunista at sa sandatahang lakas. Sinubukang kumbinsihin ni Jianwei si Xiangchen na isuko ang kanyang pananampalataya gamit ang kapwa marahas at banayad na mga paraan para protektahan ang kanyang posisyon at pamumuhay, at pinagbawalan niya siyang dumalo sa mga pagtitipon o magbasa ng mga salita ng Diyos. Dinala niya rin ang iba nilang mga kamag-anak na ‘di-mananampalataya para pilitin ang asawa na mamili sa pagitan ng kanyang pananampalataya at kanyang pamilya. Alin ang pipiliin ni Xiangchen? Mangyaring panoorin ang stage play na Isang Pamilyang nasa Bingit.

Mag-iwan ng Tugon