Menu

Susunod

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Maling Liko” | Who Should We Listen to as We Believe in God?

7,643 2020-02-18

Tagalog Christian Crosstalk | “Isang Maling Liko” | Who Should We Listen to as We Believe in God?

Nang marinig ni Zhao Xun ang mga salitang binigkas ng nagbalik na Panginoon, nadama niyang ang mga salitang ito'y pawang katotohanan. Gayunman, natakot siya na napakaliit niya at hindi niya kayang makakilala, kaya gusto niyang hanapin ang kanyang pastor bilang tagapag-ingat ng pintuan. Di inaasahan, habang papunta siya sa bahay ng pastor, nasalubong niya si Sister Zheng Lu. Sa pagbabahagi ni Sister Zheng ng katotohanan, sa wakas si Zhao Xun ay nagising at natanto na para masalubong ang pagbabalik ng Panginoon, kailangang nakatuon siya sa pakikinig sa tinig ng Diyos, na ito lang ang paraan para masundan ang Kanyang mga yapak. Ang pabulag na pagsamba at pagsunod sa mga pastor at elder ay maling pagliko lamang.

Mag-iwan ng Tugon