Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 6 From "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono": Mga Pagkakaiba ng Daan ng Pagsisisi at Daan ng Walang Hanggang Buhay

3,596 2019-06-16

Ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ay iisang Diyos. Isinasagawa ng Panginoong Jesus ang gawaing pagtubos, ipinangangaral Niya ang daan ng pagsisisi. Isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ang gawaing paghatol para linisin ang sangkatauahn, dinadala Niya ang daan ng walang hanggang buhay. Ngayon, kung gusto mong malaman ang mga pagkakaiba ng daan ng pagsisisi at daan ng walang buhay, panoon ang maikling video na ito.

Mag-iwan ng Tugon