Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 3 From "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit": Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit?

1,302 2019-03-16

Naniniwala ang karamihan sa mga tao na pagbalik ng Panginoon, itataas tayo sa hangin para salubungin ang Panginoon. Pero sa Biblia, sinasabi na ang Bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. "Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao," "Ang mga kaharian ng mundong ito ay nagiging mga kaharian ng ating Panginoon, at ng Kanyang Cristo." Nasa alapaap ba o nasa lupa ang kaharian sa langit? Paano dadalhin ng Panginoon ang mga banal patungo sa kaharian sa langit pagbalik Niya? Ilalahad sa iyo ng halaw mula sa pelikula na ito ang mga kasagutan.

Mag-iwan ng Tugon