Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Saan Mismo Naroon ang Kaharian sa Langit? (Tampok na Extract)

2,662 2019-03-16

Naniniwala ang karamihan sa mga tao na pagbalik ng Panginoon, itataas tayo sa hangin para salubungin ang Panginoon. Pero sa Biblia, sinasabi na ang Bagong Jerusalem ay bababa mula sa langit. "Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao," "Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa Kanyang Cristo." Nasa alapaap ba o nasa lupa ang kaharian sa langit? Paano dadalhin ng Panginoon ang mga banal patungo sa kaharian sa langit pagbalik Niya? Ilalahad sa iyo ng halaw mula sa pelikula na ito ang mga kasagutan.

Mag-iwan ng Tugon