Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay (Tampok na Extract)

2,859 2019-09-10

Pinasimulan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Ang umpisa ng paghatol sa harapan ng malaking puting luklukan ay nagsimula na. Paano natin nararanasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong klaseng paglilinis at pagbabago ang matatamo matapos maranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos? Anong tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ang maaaring matutuhan?

Mag-iwan ng Tugon