Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie Extract 2 From "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono": Bakit Laganap ang Kalungkutan sa Mundo ng Relihiyon?

2,177 2019-11-10

Kasalukuyang dumaranas ng malalang taggutom ang buong mundo ng relihiyon, hindi na nila kasama ang gawain ng Banal na Espiritu o ang presensiya ng Panginoon, parami nang parami ang ginagawa nilang masasama, at humihina at lumalamig ang pananampalataya at awa ng mga mananampalataya. Bukod dito, nagiging malala ang mga sakuna sa buong mundo, nagkatotoo na ang mga propesiya na babalik ang Panginoon sa mga huling araw. Ano ang ugat ng kapanglawan sa mga iglesia? Ano ang kalooban ng Diyos sa likod nito? Makikita mo ang mga kasagutan dito.

Mag-iwan ng Tugon