Menu

Susunod

"Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan" Tagalog Testimony Video

8,959 2020-12-11

"Isang Espirituwal na Labanan sa Tahanan" Tagalog Testimony Video

Tinatanggap ng bida ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at pagkatapos ay sinusubukang ibahagi ang balitang ito sa kanyang asawa. Dahil isang relihiyosong manggagawa ang kanyang asawa sa iglesia nito, naniniwala siya na kapag narinig nito ang balita ng pababalik ng Panginoon, siguradong titingnan nito ang gawain ng Diyos. Pero sa gulat niya, hindi nito iyon talagang siniyasat, at sa halip ay hinadlangan pa ang kanyang pananampalataya sa Makapangyarihang Diyos. Naglagay ito ng mga security camera sa kanilang bahay para matyagan siya, tinawagan ang mga pulis sa hangaring maaresto siya, at tinanggalan siya ng acess sa kanilang pinagkukunan ng salapi. Tinangka pa nitong pwersahin siyang talikuran ang kanyang paniniwala sa pamamagitan ng pananakot na ididiborsyo siya nito at palalayasin sa kanilang bahay. Nakikipagbuno siya sa kahinaan at pagiging negatibo sa harap ng paniniil ng kanyang asawa at pagtatangka na pigilan siya mula sa paniniwala sa Makapangyarihang Diyos, pero sa pamamagitan ng kaliwanagan at patnubay ng mga salita ng Diyos, unti-unti niyang naintindihan ang kalooban ng Diyos at nakita ang pagkamuhi sa katotohanan ng kanyang asawa, at likas na pagtutol sa Diyos. Nasaksihan niya ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos ay nagpasyang sundan ang Diyos hanggang sa pinakahuli anumang uri ng mga pagsubok o paghihirap ang kanyang kakaharapin.

Mag-iwan ng Tugon