Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Mga Pagpapalang Dala ng Karamdaman"

3,362 2021-11-15

Nang ang bida ay masigasig na ibinubuhos ang sarili para sa Diyos, naniniwala siya na may malaki siyang pag-asa na magkamit ng kaligtasan. Ngunit siya ay nagka-stroke, isang malubhang karamdaman na bigla na lang nangyari, at naging halos paralisado ang kalahati ng katawan niya; inisip niya na siya ay inaalis at wala nang pagkakataon sa kaligtasan. Naging mali ang pagkaunawa niya sa Diyos at sinisi niya Siya. Pagkatapos, sa pagbabasa niya ng mga salita ng Diyos, nagkaroon siya ng pagkaunawa na ang kanyang pananampalataya pala ay hinimok ng pagnanais niya ng mga pagpapala at na mayroon siyang transaksyonal na pananaw, naniniwalang dapat lamang na makuha niya ang pagsang-ayon ng Diyos dahil sa kanyang kasipagan. Ibinaling niya ang kanyang mga maling pananaw sa pananampalataya at umani siya ng isang hindi inaasahang ani mula sa kanyang karamdaman.

Mag-iwan ng Tugon