Menu

Susunod

"Ang Pagpapakita at Paggawa ng Diyos sa China ay Napakamakabuluhan" Tagalog Testimony Video

18,239 2020-12-18

"Ang Pagpapakita at Paggawa ng Diyos sa China ay Napakamakabuluhan" Tagalog Testimony Video

Palaging masigasig na ginugol ng bida ang kanyang sarili para sa Panginoon at hinintay ang Kanyang pagbabalik. Pagkatapos, nagkataong nalaman niya na ang Panginoon ay nagbalik na at nagkatawang-tao sa China. Nagulat siya't labis na natuwa, pero may isang katanungang bumagabag pa rin sa kanya: sa mga kapanahunan ng Luma at Bagong Tipan, palaging ginampanan ng Diyos ang Kanyang gawain sa Israel, kaya pagbalik muli ng Diyos, may katwirang isipin na gagawin Niya dapat ito sa Israel. Kung gayon, paano Siya magpapakita at gagampanan ang Kanyang gawain sa China? Sa pamamagitan ng paghahanap at pakikipagbahagi, naintindihan niyang ang Diyos ay Diyos ng buong sangkatauhan at palaging mayroong partikular na kahulugan sa kung saang bansa pinipili ng Diyos na magpakita at gawin ang Kanyang gawain. Palagi Niyang pinipili ang isang lokasyon na tutulutan Siyang pinakamahusay na gabayan at iligtas ang sangkatauhan. Naintindihan din niya kung bakit ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain sa China sa mga huling araw at nalutas ang kanyang kalituhan. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, nakilala niya ang Makapangyarihang Diyos bilang ang nagbalik na Panginoong Jesus at masayang tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw.

Mag-iwan ng Tugon