Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw

Panimula

Tagalog Christian Movie Clips | Mapalad ang Mapagpakumbaba “Ginagamit ng Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw”

Sa Panahon ng Kautusan at sa Panahon Ng Biyaya, nagsalita ang Diyos ng maraming salita na mabibigat at sumaway sa mga tao. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salitang ito sa mga salita ng paghahatol na ipinayag ng Diyos habang isinasagawa niya ang Kanyang gawain ng paghahatol sa mga huling araw? Ano ba talaga ang paghahatol? Paano hinahatulan at pinadadalisay ang tao ng gawain ng paghahatol ng Diyos sa mga huling araw?

I-expand