Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono | "Paano Hahanapin ang mga Yapak ng Gawain ng Diyos"

Panimula

Clip ng Pelikulang | Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono (1) | “Paano Hahanapin ang mga Yapak ng Gawain ng Diyos”

Kapag nahaharap sa kalungkutan ng mga iglesia at kadiliman sa espiritu, paano natin hahanapin ang mga yapak ng Panginoon? Mula sa mga sinaunang panahon inusig na ang totoong daan, at ang pagpapakita at gawain ng totoong Diyos ay palaging sasalubungin ng pinakamalupit na pagpigil at pag-uusig at ng pinakamalupit na pagtutol at pagkokondena ng mundo ng relihiyon at mga ateistang pamahalaan. Tulad ng sinabi sa Biblia, “ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama” (1 Juan 5:19). Kaya saan man nagpapakita ang totong Diyos para isagawa ang Kanyang gawain, siguradong naririto ang mga tinig na pinakamalakas na nagkokondena sa Kanya. Ito ang paraan ng paghahanap sa mga yapak ng Panginoon.

 

Rekomendasyon:

I-expand