Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Best Christian Family Movie "Saan Ang Aking Tahanan" (Clips 1) Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit

Panimula

Best Christian Family Movie “Saan Ang Aking Tahanan” (Clips 1) Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit

Bakit may paghihirap sa buhay ng tao? Marami ang nakipagbuno sa tanong na ito ngunit hindi kailanman nakatagpo ng kasagutan. Nakatagpo si Wenya at ang kanyang pamilya ng isang hindi inaasahang pagbabago sa mga pangyayari, na ganap na naranasan ang malalaking pagbabago sa mga relasyon ng tao. Sa huli, natagpuan nila ang ugat ng pagdurusa sa mga buhay ng tao sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos at naunawaan kung paano iwawaksi ang kanilang sakit na naranasan at kung paano makakamtan ang tunay na kasiyahan. Ang kahanga-hangang maiksing palabas na, “Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit” mula sa isang Kristiyanong pelikula na Nasaan ang Aking Tahanan, ang tutulong sa inyo na malaman ang kasagutan.

I-expand