Menu

Susunod

Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw

1,139 2020-07-06

Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw

Naging tao ang Diyos sa mga huling araw para magsalita,

para ipakita sa tao,

kailangan niya't dapat pasukan,

ang Kanyang mga gawa't kapangyarihan,

pagiging kamangha-mangha't karunungan,

pagiging kamangha-mangha't karunungan.

Kita sa maraming paraan ng pagbigkas ng Diyos,

ang Kanyang paghahari't kadakilaan,

pagkatago at kapakumbabaan.

Nakikita ng tao na ang Diyos ay kataas-taasan,

nguni’t Siya rin ay mapagkumbaba at nakatago,

at maaaring maging pinakamababa sa lahat.

Ilan sa Kanyang mga salita ay winiwika nang tuwiran mula sa perspektibo ng Espiritu,

ilan sa Kanyang mga salita ay winiwika nang direkta mula sa perspektibo ng tao,

at ilan sa Kanyang mga salita ay winiwika mula sa perspektibo ng ikatlong panauhan.

Tao'y nakikita ang Kanyang mga gawa

sa iba't ibang paraan.

Ang pangunahing gawain ng panahong 'to'y

magtustos ng mga salita para sa buhay ng tao.

Para ilantad ang kanyang kalikasa't katiwalian,

alisin ang kanyang kultura't kaalaman,

makalumang pag-iisip at relihiyosong pagkaunawa.

Dapat ilantad at linisin ng Kanyang mga salita.

Gamit ng Diyos mga salita,

di mga tanda't himala upang tao'y gawing perpekto sa mga huling araw.

Salita'y naglalantad, humahatol, kumakastigo,

ginagawang perpekto ang tao.

Salita'y naglalantad, humahatol, kumakastigo,

ginagawang perpekto ang tao.

Sa salita ng Diyos, kita ng tao Kanyang pagiging kaibig-ibig at karunungan,

nauunawaan ng tao ang disposisyon Niya.

Sa salita Niya, nakikita gawa ng Diyos.

Sa mga huling araw, Kanyang unang layunin,

isagawa isang yugto ng Kanyang gawain, kung sa'n Salita'y nagpapakita sa katawang-tao.

Bahagi 'to ng Kanyang plano sa pamamahala.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon