Menu

Susunod

Christian Music | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles)

486 2020-06-28

Christian Music | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles)

Magagawa ang lahat sa pamamagitan ng Aking mga salita; walang sinumang tao ang maaaring makibahagi,

at walang taong makagagawa sa gawain na Aking tutuparin.

Lilinisin Ko ang hangin sa lahat ng lupain

at pinupuksa Ko ang lahat ng bakas ng mga demonyo sa lupa.

Nagsimula na Ako, at uumpisahan Ko

ang unang hakbang ng gawain Kong pagkastigo

sa tirahan ng malaking pulang dragon.

Kaya makikita na dumating na ang Aking pagkastigo sa buong sansinukob,

at na ang malaking pulang dragon at lahat ng uri ng mga karumal-dumal na espiritu

ay mawawalan ng kakayahang tumakas mula sa Aking pagkastigo,

sapagka’t tinitingnan Ko ang lahat ng lupain.

Kapag natapos na ang gawain Ko sa lupa,

iyon ay, kapag natapos na ang panahon ng paghatol,

pormal Kong kakastiguhin ang malaking pulang dragon.

Makikita ng Aking bayan

ang matuwid Kong pagkastigo sa malaking pulang dragon,

ibubuhos ang papuri dahil sa Aking pagkamatuwid,

at pupurihin nila magpakailanman ang banal Kong pangalan dahil sa Aking pagkamatuwid.

Kaya pormal ninyong gagawin ang inyong tungkulin,

at pormal ninyo Akong pupurihin sa buong lupain,

magpakailan pa man, magpakailan pa man!

magpakailan pa man, magpakailan pa man!

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon