Menu

Susunod

Christian Music | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

612 2020-07-01

Christian Music | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)

Sa lahat ng oras, kasama ng tao ang Lumikha.

Lagi Siyang nangungusap sa kanila at sa kabuuan ng lahat ng nilikha.

At araw-araw ay may bago Siyang isinasagawa.

Ipinapahayag ang Kanyang disposisyon at diwa,

na ipinararating sa pakikipag-usap Niya sa kanila.

Lubos na inihahayag ang Kanyang mga iniisip at ideya. Oo, lubos na ipinapakita sa Kanyang mga gawa.

Mga tao sa lahat ng oras, sinasamaha't minamasdan Niya,

ibinubulong sa kanila

at sa lahat ng nilikha ang Kanyang mahihinang mga salita.

Diyos ay nasa kalangitan, kasama ng Kanyang mga nilikha.

Patuloy na nakabantay, at naghihintay.

Katabi mo Siya.

Magiliw at malakas ang Kanyang mga kamay.

Mga yapak Niya'y magaan. Magiliw at mahina ang tinig Niya,

Anyo Niya'y nagdaraan at pumipihit, niyayakap ang buong sangkatauhan.

Kaibig-ibig at maginoo, ganyan ang Kanyang larawan.

Kailanma'y hindi Siya umalis na, ni hindi Siya naglaho na.

Araw-gabi, kasama Siya ng tao.

Palagi Siyang kasama ng tao.

Tapat na damdamin at pangangalaga na Kanyang ginugugol sa kanila,

at pagmamahal at tunay na pag-aalala

ay unti-unti nang nakita nang Ninive ay iligtas Niya.

Ang pag-uusap, lalo na, nina Jonas at Jehova

ay lalong nagpakita sa nadamang awa ng Lumikha

para sa taong Kanya Mismong nilikha.

Malalaman mo ang taos na damdamin Niya

para sa mga tao sa pag-uusap nila.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon