Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Inapi ng Aking Pamilya: Isang Karanasang Nagbibigay-aral"

1,562 2022-01-03

Ang bida, isang Kristiyano mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ay isang babaeng Tsino na naninirahan sa Canada. Nang marinig at paniwalaan ng asawa niya ang mga kasinungalingang ipinakalat ng Partido Komunista ng China at ang pagkondena ng mundo ng relihiyon sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ginawa nito ang lahat ng makakaya nito para salungatin ang kanyang pananampalataya, nakipagsanib-puwersa sa kanyang pamilya para magkakasama siyang apihin. Binantaan pa siya ng mga ito na paparatangan siya ng panggagantso ng pera at ipapadeport siya sa pamahalaan ng Canada. Paano niya nalampasan ang ganitong pagsalungat ng pamilya niya sa kanyang pananampalataya? Ano ang natutuhan niya mula rito? Pakinggan natin ang kanyang kuwento.

Mag-iwan ng Tugon