Menu

Susunod

"Nasa Bingit Ng Kapahamakan" Tagalog Testimony Video

1,610 2020-12-12

"Nasa Bingit Ng Kapahamakan" Tagalog Testimony Video

Dating katrabaho sa isang bahay-iglesia ang bida. Isa siyang masigasig na naghahanap sa kanyang pananampalataya sa loob ng maraming taon, at sabik na naghintay sa pagdating ng Panginoon. Pagkatapos niyang mabasa ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nakilala niya ang tinig ng Diyos sa mga ito, at natukoy niyang ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tinanggap niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nang malaman ng pastor mula sa dati niyang simbahan na naniniwala na siya ngayon sa Makapangyarihang Diyos, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para hadlangan at guluhin siya. Nang mabigo sila sa kanilang mga pagtatangka na akitin siya gamit ang katayuan at pera, ginamit nila ang kasal ng kanyang anak na lalaki sa kanilang pagkilos para takutin siya na isuko ang tamang landas. Tahimik na naganap ang isang espirituwal na labanan…. Makakaya ba niyang sumandig sa Diyos para palayain ang sarili niya mula sa hawla ng mga huwad na pastol, at makabalik sa harap ng trono ng Diyos?

Mag-iwan ng Tugon