Menu

Susunod

"Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo" Tagalog Testimony Video

4,499 2020-12-19

"Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo" Tagalog Testimony Video

Isang araw, habang nagbabahagi ng ebanghelyo, nakilala ng pangunahing tauhan ang isang mag-aaral ng kabanalan na si Mel na naniniwalang ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya at pagliligtas sa pamamagitan ng biyaya ay nangangahulugang makakapasok siya sa kaharian ng langit, at tinataglay niya ang mga palagay tungkol sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabahagi tungkol sa mga salita ng Diyos, ang mga palagay ni Mel ay nalutas at siya'y naging handang tanggapin ang ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ngunit ibinahagi ni Mel ang magandang balita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa kanyang pastor, na nagsalita ng mga maling paniniwala sa pagtatangkang hadlangan si Mel sa pagtanggap ng tunay na daan. Nang makita ng bida na nag-alinlangan si Mel, paano siya nagbahagi sa kanya tungkol sa katotohanan, at paano naitama ang mga palagay ni Mel nang sa gayo'y matanggap niya ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw? Alamin sa Isang Karanasan ng Pagbabahagi ng Ebanghelyo.

Mag-iwan ng Tugon