Menu

Susunod

Ang Tunay na Kulay ng Aking "Espirituwal na Magulang" | Tagalog Christian Testimony Video

2,330 2020-11-08

Ang Tunay na Kulay ng Aking "Espirituwal na Magulang" | Tagalog Christian Testimony Video

Ang pangunahing tauhan ay isang relihiyosang Kristiyano. Pagkatapos niyang tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, inisip niya si Pastor Jin mula sa kanyang dating iglesia, na maraming taon nang naniniwala sa Panginoon, bihasa sa Biblia, mapagmahal sa mga mananampalataya, at madalas na nagtuturo sa mga mananampalataya na mag-abang at hintayin ang pagdating ng Panginoon. Gusto niyang sabihin dito ang mabuting balita ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Gayunman, sa kanyang pagkagulat, sadyang walang interes si Pastor Jin sa paghahangad ng pagbabalik ng Panginoon, kundi sa halip ay tinutuligsa at hinuhusgahan niya ito. Nagbahagi siya sa pastor ng mga propesiya mula sa Biblia na may kinalaman sa pagdating ng Panginoon at nagpatotoo sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, ngunit hindi nito ganap na inunawa iyon, at kumapit sa mga salita ng Bibilia at sa kanyang sariling mga pagkaunawa sa relihiyon. Lubos itong tumangging tanggapin ang katotohanan. Paulit-ulit nitong sinubukan na gambalain ang kanyang paniniwala at pigilan siya na tanggapin ang totoong daan, at binabantaan pa siya na paaalisin sa iglesia at sinusumpa siya upang isuko niya ang totoong daan. Sa harap ng realidad, nakita sa wakas ng pangunahing tauhan ang tunay na kulay ng kanyang mapagkunwaring "espirituwal na magulang." Ano ang nagawa niyang maunawaan sa dulo? At ano ang kanyang natamo sa espirituwal na labanang ito? Panoorin ang Ang Tunay na Kulay ng "Espirituwal na Magulang" upang malaman.

Mag-iwan ng Tugon