Menu

Susunod

"Kaya Bang Magbukas ng Pinto ng Kaharian ng Langit ang Masigasig na Gawa?" Christian Testimony Video

3,604 2020-10-18

"Kaya Bang Magbukas ng Pinto ng Kaharian ng Langit ang Masigasig na Gawa?" Christian Testimony Video

Isang sagradong Katoliko si Sheila na nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya sa mahabang panahon at nanabik na madala sa kaharian ng langit pagbalik ng Panginoon. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan niyang sa kabila ng madalas niyang pangungumpisal at mabubuting gawa, hindi niya kayang sundin ang mga kautusan ng Diyos at palagi siyang paulit-ulit lang na nagkakasala at nangungumpisal. Nagdulot ito sa kanya ng pagkabagabag at bigat ng kalooban. Isang araw, nabasa niya ang isang talata ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos na nasa Facebook at na nagpapaliwanag sa kahulugan ng pananampalataya sa Diyos at naglalantad sa hinahangad ng mga tao na makamit sa kanilang pananampalataya. Hindi niya naiwasang magnilay na kahit aktibo siya sa paggawa ng mabuti at kahit na pinagkakaitan niya ang kanyang sarili, ang lahat ng ito'y para lang matanggap ang mga pagpapala ng kaharian ng langit bilang kapalit. Hindi niya ito ginagawa dahil sa tunay na pag-ibig sa Diyos, kaya't paano pupurihin ng Diyos ang ganoong pananampalataya? Sa pag-asang malutas ang kanyang pagkalito, nagdesisyon siyang hanapin at siyasatin ang mga salita at gawain ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, sa wakas ay naging malinaw ang lahat sa kanya at natagpuan niya ang daan patungo sa kaharian ng langit.

Mag-iwan ng Tugon