Menu

Susunod

"Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos" Tagalog Christian Testimony Video

2,869 2020-10-31

"Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos" Tagalog Christian Testimony Video

Bilang isang Kristiyano, madalas niyang naririnig na magsalita ang kanyang pastor tungkol sa kung paanong sa pagbabalik ng Panginoon ay dadalhin Niya ang mga mananampalataya sa mga ulap at sasalubungin sila sa himpapawid. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niyang magpatotoo ang isang kaibigan na nagbalik na ang Panginoong Jesus upang ihayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos. Nagulat siya, at nagtaka, "Pero nandito pa rin tayong lahat sa lupa. Hindi tayo na-rapture, kaya paanong nakabalik na ang Panginoong Jesus?" Kalaunan, nalaman niyang nag-produce ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ng maraming video at pelikula, pati ng mga testimonya ng karanasan, at ang lahat ng ito'y nagpapatotoo sa Diyos, at hindi niya mapigilang mag-usisa. Inisip niya sa kanyang sarili, "Ang alinmang nagmumula sa Diyos ay nakatakdang yumabong. Mabilis na lumalago ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, maaari nga kayang ang Makapangyarihang Diyos talaga ang nagbalik na Panginoong Jesus?" Sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisiyasat, nalaman niyang maraming sipi sa Biblia ang nagpopropesiya na bababa sa lupa ang kaharian ng Diyos. Sa huli, napagtanto niya ang totoong kahulugan ng rapture at sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon.

Mag-iwan ng Tugon