Menu

Susunod

Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Paghatol ay Pagmamahal ng Diyos"

1,837 2022-02-13

Matapos matanggal sa kanyang tungkulin bilang isang lider ng grupo dahil sa pagkabigo na gumawa ng praktikal na gawain, hinangad niyang magkamit ng isa pang pagtaas ng ranggo sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Pero nananatiling hindi natutupad ang kanyang pagsusumikap para sa katayuan, dahilan para masadlak siya sa paghihirap at pagiging negatibo, at nagsimula siyang gawin ang kanyang tungkulin nang walang sigasig. Ano ang natunan niya tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos? Paano siya nagbago? Alamin sa Ang Paghatol ay Pagmamahal ng Diyos.

Mag-iwan ng Tugon