Menu

Susunod

Tagalog Christian Song "Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan"

572 2020-06-27

Tagalog Christian Song "Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan"

Upang layuan ang kasamaan,

dapat matutuhan mo'ng matakot sa Diyos.

Upang matamo ang takot,

dapat matutuhan mo ang tungkol sa Diyos.

Upang matutuhan ang Diyos,

dapat mong isagawa ang salita N'ya,

danasin ang disiplina't paghatol N'ya.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kung kilala lang ninuman ang Diyos matatakot siya sa Diyos

at lalayuan ang kasamaan.

Upang isagawa ang mga salita ng Diyos,

dapat mong makaharap ang Diyos at ang mga salita N'ya.

Paligid mo'y hilingin sa Diyos na ihanda,

upang maranasan mo ang mga salita Niya.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kung kilala lang ninuman ang Diyos matatakot siya sa Diyos

at lalayuan ang kasamaan.

Upang makaharap ang salita ng Diyos,

kakailanganin mo ng pusong tapat,

kaloobang tumanggap ng totoo.

Kailangan ang paghangad mong magpakatotoo,

ang kaloobang magdusa, layuan ang kasamaan.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kilala ang Diyos maigagalang n'ya ang Diyos.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kung kilala lang ninuman ang Diyos matatakot siya sa Diyos

at lalayuan ang kasamaan.

Sumulong, lumapit sa Diyos, halaga ng pagkatao mo'y lalago.

Puso mo'y magiging mas dalisay;

buhay mo'y magniningning, makabuluha't maliwanag.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kilala ang Diyos maigagalang n'ya ang Diyos.

Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan

ay may malaking kaugnayan,

kaugnayan sa kaalaman sa Diyos.

Kung kilala lang ninuman ang Diyos matatakot siya sa Diyos

at lalayuan ang kasamaan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon