Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo

5,465 2021-06-05

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

I

Nagawang maging tao ng Diyos

at tiisin mga taon ng kirot

kasama ang tao sa mundo

upang tao'y mailigtas,

dahil sa awa't pag-ibig Niya sa sangkatauhan.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

II

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kondisyon

at kahilingan.

Ano'ng natatanggap Niya mula sa kanila?

Tao'y malamig sa Kanya.

Sino'ng kayang tratuhin Siya bilang Diyos?

Walang nagbibigay ng ginhawa sa Diyos;

wala pa Siyang natatanggap

na tunay na pag-ibig sa tao.

Patuloy lang Siyang nagbibigay

nang walang pag-iimbot.

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita

sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,

sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,

at pagliligtas sa kanila,

nang walang distansiya o pagkukunwari,

habang tunay at totoo.

Hango sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo ng mga Huling Araw

Mag-iwan ng Tugon