Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | Ang Pag-ibig ng Diyos sa Sangkatauhan ay Tunay at Totoo

5,465 2021-06-05

Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita
sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,
sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,
at pagliligtas sa kanila,
nang walang distansiya o pagkukunwari,
habang tunay at totoo.
I
Nagawang maging tao ng Diyos
at tiisin mga taon ng kirot
kasama ang tao sa mundo
upang tao'y mailigtas,
dahil sa awa't pag-ibig Niya sa sangkatauhan.
Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita
sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,
sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,
at pagliligtas sa kanila,
nang walang distansiya o pagkukunwari,
habang tunay at totoo.
II
Pag-ibig ng Diyos sa tao'y walang kondisyon
at kahilingan.
Ano'ng natatanggap Niya mula sa kanila?
Tao'y malamig sa Kanya.
Sino'ng kayang tratuhin Siya bilang Diyos?
Walang nagbibigay ng ginhawa sa Diyos;
wala pa Siyang natatanggap
na tunay na pag-ibig sa tao.
Patuloy lang Siyang nagbibigay
nang walang pag-iimbot.
Pag-ibig ng Diyos sa tao'y kita
sa gawain Niya sa katawang-tao, sa katawang-tao,
sa pakikipamuhay, pakikipag-usap,
at pagliligtas sa kanila,
nang walang distansiya o pagkukunwari,
habang tunay at totoo.
Hango sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo ng mga Huling Araw

Mag-iwan ng Tugon