Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao”

1,717 2020-02-12

Tagalog Christian Song With Lyrics | “Ang Diyos ang Nag-iisang Pinuno ng Tadhana ng Tao”

I

Gaano man kalayo ang iyong nilakad sa buhay,

gaano ka man katanda ngayon,

gaano man katagal mananatili

sa iyong pinagdaraanan,

dapat mong kilalanin awtoridad ng Diyos,

taimtim na alamin

Sya'y iyong natatanging Panginoon.

Gaano man kahusay ang kakayanan ng isang tao,

di maiimpluwensiyahan kapalaran ng iba,

lalo pa'ng isaayos, baguhin, o kontrolin.

Tanging ang Diyos lamang ang may kapamahalaan

sa lahat ng bagay para sa tao,

pagkat Siya lamang ang may awtoridad

upang pamunuan ang kapalaran ng tao,

kaya nga't ang Manlilikha lamang

ang tanging Panginoon ng tao.

II

Lahat ay kailangang may malinaw

at wastong kaalaman sa

kapangyarihan ng Diyos sa kapalaran ng tao.

Ito ang susi sa kaalaman ng buhay ng tao,

makamit ang katotohanan,

ang aral na makilala ang Diyos araw-araw.

Hindi maaring madaliin ang pag-abot sa layunin.

III

Di mo matatakasan ang kapangyarihan ng Diyos.

Tanging ang Diyos lamang ang Panginoon ng tao,

ang tanging Panginoon ng kanyang tadhana.

Kaya di maididikta ng tao kanyang sariling tadhana;

imposibleng malampasan nya ito.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon