Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol"

416 2020-06-08

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol"

Ang paghatol ba't katotohana'y nauunawaan mo?
Kung gayon, payo ng Diyos ay sumailalim ka sa paghatol.
Kung hindi, hindi ka mapapapurihan ng Diyos,
o madadala Niya sa Kanyang kaharian.
Hindi patatawarin ng Diyos ang taksil na
nagsasabing tapat sa Kanya ngunit nagtaksil.
Maparurusahan ang mga ganito
sa kanilang espiritu, kaluluwa't katawan.
Di ba 'to paghahayag ng katuwiran ng Diyos,
ng layunin N'yang hatula't ihayag ang tao?

Sila na tumatanggap lang ng paghatol
ngunit hindi kailanman nadadalisay,
sila na tumatakas sa gawaing paghatol
ay magpakailanmang tinatanggihan ng Diyos.
Mas makasalanan sila kaysa sa mga Fariseo.
Dahil ipinagkanulo nila at nilalabanan ang Diyos.
Sila na hindi karapat-dapat kahit para magsilbi,
ay mas malalang parurusahan na tatagal magpakailanman.
Hindi patatawarin ng Diyos ang taksil na
nagsasabing tapat sa Kanya ngunit nagtaksil.
Maparurusahan ang mga ganito
sa kanilang espiritu, kaluluwa't katawan.
'Di ba 'to paghahayag ng katuwiran ng Diyos,
ng layunin N'yang hatula't ihayag ang tao?

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mag-iwan ng Tugon