Sundan Kami

Mga Kaparehong Video

Tagalog Christian Movie Clips | “Pananabik” Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos?

Panimula

Tagalog Christian Movie Clips | “Pananabik” Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos?
Naniniwala ang maraming nananalig sa Panginoon na babalik ang Panginoon sa kaluwalhatian, bababa sakay ng ulap at magpapakita sa lahat ng tao, kaya lagi silang nakatingala sa mga ulap sa kalangitan, naghihintay na bumaba ang Panginoon sakay ng ulap, at madala sa kalangitan at masalubong Siya. Naaayon ba ang paniniwalang ito sa katotohanan? Paano dapat maunawaan ng isang tao ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Anong klaseng mga hiwaga ang nilalaman ng pagpapakita ng Diyos?

I-expand