Mag-subscribe

Menu

Susunod

Tagalog Gospel Movie | "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" (Clip 3/6)

1,736 2019-05-26

Clip ng Pelikulang Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia (3) “Ano ang Ibig Sabihin sa Pahayag Kapag Sinasabi Nitong Walang Taong Maaaring Magdagdag sa mga Propesiya?”
Sabi sa Pahayag kapitulo 22, bersikulo 18: “Aking sinasaksihan sa bawa’t taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito.” Gusto mo bang malaman ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito? Ipapakita sa iyo ng videong ito ang sagot.

 

Inirerekomenda para sa iyo:

Ang Kahulugan ng Sipi sa Pahayag Tungkol sa Hindi Pagdaragdag ng mga Bagay

Mag-iwan ng Tugon