Menu

Susunod

Tagalog Christian Movie | Ano ang Ibig Sabihin sa Pahayag Kapag Sinasabi Nitong Walang Taong Maaaring Magdagdag sa mga Propesiya? (Tampok na Extract)

4,183 2019-05-26

Sabi sa Pahayag kapitulo 22, bersikulo 18: "Aking sinasaksihan sa bawa’t taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, Kung ang sinoman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Dios ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito." Gusto mo bang malaman ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito? Ipapakita sa iyo ng videong ito ang sagot.

Mag-iwan ng Tugon